Polský distributor ložisek ZKL Poland mění název na CS BEARINGS

17. 4. 2015 - Firma ZKL POLAND Sp. z o. o., jeden z největších prodejců ložisek ZKL na polském trhu a autorizovaný distributor ložisek této značky, oznámila v minulém měsíci změnu svého názvu na CS BEARINGS Sp. z o. o. Změna nabyla právní účinnosti dne 24. 3. 2015 zápisem do polského Krajského obchodního soudu, přičemž veškeré ostatní firemní údaje nadále zůstávají v platnosti.

Firma ZKL POLAND byla založena roku 2010 v úzké součinnosti se společností ZKL BEARINGS CZ, a. s. jakožto výhradní prodejce ložisek ZKL na území Polska. Důvodem jejího založení byla nepřehledná situace na polském ložiskovém trhu, kde někteří prodejci nejen že nedodržovali cenovou politiku firmy ZKL, ale také uskutečňovali dodávky ložisek čínské produkce pod hlavičkou českého výrobce ZKL, čímž byla velmi poškozována dobrá pověst značky ZKL.

O založení firmy jsme naše i polské zákazníky informovali také na našem firemním webu dne 1. 10. 2010 (zde).

Po necelých pěti letech fungování firmy je možno konstatovat, že založení firmy bylo velmi pozitivním krokem a příznivě ovlivnilo situaci na polském trhu, která se nyní stabilizovala. Dojmy z fungování společnosti jsou tedy veskrze pozitivní, což také oceňuje i výrobce ZKL BEARINGS CZ.

Firma pod novým názvem CS BEARINGS Sp. z o. o. zůstává nadále jedním z největších distributorů ložisek českého výrobce ZKL na polském trhu, je významným dodavatelem do mnoha polských průmyslových podniků jakožto i důležitým partnerem obchodních firem na celém území Polska. CS BEARINGS Sp. z o. o. je partnerskou firmou naší společnosti SAK ložiska spol. s r. o. a úzce s naší firmou spolupracuje jak na úrovni personální, tak i z hlediska skladovacích prostor.

Firma CS BEARINGS se těší na spolupráci!
Zapraszamy do wspólpracy s CS BEARINGS !

 

Webové stránky CS BEARINGS