SAK ložiska - ložiska, ložisková tělesa, ložisková pouzdra

sak-loziska.cz

 

Hlavní menu

O naší firmě
Prodejna: 558 694 894
E-SHOP SAK LOŽISKA
Kontakty
Aktuální sklad
Certifikáty
Sortiment ložisek
Koneční uživatelé ložisek
Obchodní firmy
ZKL v praxi
Aktuality
Speciální nabídka ZKL
Katalog ZKL ke stažení
E E T

Poslední články

Anketa

Partneři portálu


Náš tip

http://sak-loziska.cz/?skategorie=40

Výprodej ložisek za nízké ceny!

Kontakty

 Klub BK SAK LOŽISKA

 ZKL Group

 NSK

  Rychlé hledání

Katalogy:

Katalog ZKL

 

http://www.zkl.cz/cs/katalog/loziska

 

 

 

Katalog NSK

 

 

http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.pl?gr=bearings

 

Jednořadá kuličková ložiska

 

 

Jednořadá kuličková ložiska jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách - otevřená, jednostranně nebo oboustranně zakrytovaná.Vyznačují se tichým chodem, nízkým třením a jsou vhodná i pro vysoké otáčky. U zakrytovaných ložisek jsou otáčky limitovány typem použitého krytu. Jednořadá kuličková ložiska mohou přenášet radiální i axiální síly v obou směrech při poměrně vysokých otáčkách díky relativně hlubokým drahám a vysokým stupněm přimknutí mezi valivými tělesy a oběžnými drahami. Pro jednořadá kuličková ložiska je přípustná jen malá naklopitelnost ložiskových kroužků. Ložiska jsou dodávána se standardní radiální vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána s menší nebo větší radiální vůlí.Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti chodu, pro uložení náročnější na přesnost nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/single-row-ball-bearings

 

 

 

Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska

 

 

Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách jako otevřená.Vyznačují se nízkým třením a jsou vhodná pro vyšší otáčky. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska jsou vyráběna s válcovou nebo kuželovou dírou s kuželovitostí 1:12. Ložiska jsou montována přímo na kuželový čep hřídele nebo pomocí upínacího pouzdra na válcový čep. Tato ložiska mohou přenášet radiální a omezené axiální síly. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska se vyznačují dvěma řadami kuliček se společnou kulovou dráhou vnějšího kroužku. Tím je umožněno naklopení vnitřního kroužku ložiska vůči vnějšímu kroužku okolo středu ložiska bez narušení správné funkce. Tato ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost, průhyb hřídele i deformace tělesa. Ložiska jsou dodávána se standardní vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normálním stupni přesnosti.

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/double-row-self-aligning-ball-bearings

 

 

 

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

 

 

 

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v
několika řadách. Vyznačují se nízkým třením, vysokou tuhostí, tichým chodem. Ložiska
jsou vhodná  pro vysoké otáčky.
Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají oběžné dráhy ložiskových kroužků konstruované tak,  že spojnice jejich stykových bodů s kuličkami svírá s kolmicí na osu ložiska svírá ostrý úhel tzv. stykový úhel. Ložiska jsou schopna přenášet radiální a axiální síly současně. Axiální síly přenáší pouze v jednom směru. Axiální únosnost vzrůstá s rostoucím stykovým úhlem. Vhodným uspořádáním dvojice ložisek lze dosáhnout obousměrné axiální zatížitelnosti.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/single-row-angular-contact-ball-bearings

 

 

 

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

 

 

 

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách.Vyznačují se tichým chodem, vysokou tuhostí a schopností přenášet relativně vysoké současně působící radiální a axiální zatížení. Výhodou je menší zástavbová  šířka  oproti dvojici jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.
Oběžné dráhy jsou provedeny tak, že spojnice stykových bodů oběžných drah s kuličkami protínají osu mimo ložiska.Mohou proto přenášet i poměrně značné klopné momenty.
Ložiska jsou dodávána se standardní axiální vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána  s menší nebo větší axiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/double-row-angular-contact-ball-bearing

 

 

 

Jednořadá kuželíková ložiska

 

 

 

Jednořadá kuželíková ložiska jsou rozebíratelná, vnitřní kroužek s klecí a valivými tělesy a vnější kroužek se montují zvlášť. Jsou vyráběna v několika řadách. Vyznačují se vysokou tuhostí, nízkým třením a schopností přenášet velká radiální a jednosměrná axiální zatížení.
Velikost přenášeného axiálního zatížení závisí na velikosti stykového úhlu. Vhodným uspořádáním dvojice ložisek lze dosáhnout obousměrné axiální zatížitelnosti.
Jednořadá kuželíková ložiska jsou vyráběna v metrických i palcových rozměrech.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/single-row-tapered-roller-bearings

 

 

 

Dvouřadá soudečková ložiska

 

 

 

Dvouřadá soudečková ložiska jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách.
Dvouřadá soudečková ložiska jsou vyráběna s válcovou nebo kuželovou dírou
s kuželovitostí 1:12 nebo 1:30.
Ložiska jsou montována přímo na kuželový čep hřídele nebo pomocí upínacího, případně stahovacího pouzdra na válcový čep.
Dvouřadá soudečková ložiska mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku. Tím je umožněno naklopení vnitřního kroužku ložiska vůči vnějšímu kroužku okolo středu ložiska bez narušení správné funkce. Tato ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost, průhyb hřídele i deformace tělesa.
Mohou přenášet velká radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech.
Dvouřadá soudečková ložiska mají vysokou tuhost.
Ložiska jsou dodávána se standardní radiální vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána  s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální
přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.
 

Pro zvýšení spolehlivosti ložisek v prostředí se zvýšenou hladinou vibrací a rázů jsou dvouřadá soudečková ložiska s jednodílnou masivní mosaznou hřebenovou klecí (MH) nebo dvoudílnou masivní mosaznou klecí (M). Obě klece jsou vedeny na vnějším kroužku. Ložiska jsou ve standardním provedení vyráběna vždy s mazací drážkou a třemi otvory ve vnějším kroužku. Toto provedení není na ložisku označeno. Ložiska s válcovou dírou mají užší tolerance díry a vnějšího průměru, ložiska s kuželovou dírou (K) mají pouze užší toleranci vnějšího průměru. Všechna ložiska mají zvětšenou radiální vůli v rozsahu C4. Tyto konstrukční změny jsou obsaženy ve sdruženém znaku D1. Ložiska jsou vyráběna i v konstrukčním provedení E. Ložiska jsou určena do těžkých provozních podmínek zejména pro:

  • vibrační stroje

  • vytřásací síta a rošty

  • vibrační běhouny

  • trakční stroje

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/double-row-sperical-roller-bearings

 

 

 

Axiální soudečková ložiska

 

 

 

Axiální soudečková ložiska jsou rozebíratelná, hřídelový kroužek s klecí a soudečky a tělesový kroužek se mohou montovat jednotlivě. Jsou vyráběná v několika řadách.
U axiálních soudečkových ložisek je zatížení přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou
pod určitým úhlem, což umožňuje přenášet kromě axiálního i zatížení radiální. Axiální soudečková ložiska se vyznačují vysokou tuhostí. Konstrukce těchto ložisek umožňuje
naklopení  hřídelového kroužku vůči tělesovému kroužku bez narušení funkce ložiska.
Axiální soudečková ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost  a průhyb hřídele.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/spherical-roller-thrust-bearings

 

 

 

Speciální ložiska

 

 

 

Speciální ložiska zahrnují široký sortiment všech typů ložisek dle zvláštních požadavků zákazníků na rozměry, schopnost přenášení provozního zatížení, přesnost, naklopitelnost a snadnost montáže.
Zpravidla jsou vyráběna z hlediska zástavbových rozměrů mimo rozměrový plán ISO. Zahrnují rozsáhlý sortiment ložisek určených pro energetiku, těžební a zpracovatelský průmysl, textilní a automobilový průmysl, oblast kolejových vozidel a ostatní průmyslová odvětví, kde nelze z různých důvodu použít standardní ložiska.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/special-bearings

 

 

 

Příčně dělená ložiska

 

 

 

Ložiska ZKL jsou používána v těžkém a báňském průmyslu a v mnoha dalších průmyslových odvětvích, také v zemědělství. Především pro obory těžkého průmyslu jsou určena speciální ložiska, kterým je v současnosti v naší společnosti věnována zvláštní pozornost. Jedná se o příčně dělená válivá ložiska, jejichž konstrukce a technologie výroby jsou v ZKL ověřeny na speciálních válečkových ložiscích do vnějšího průměru 900 mm a soudečkových ložiscích až do vnějšího průměru 1 600 mm. Sortiment těchto ložisek je neustále rozšiřován a řadí ZKL mezi přední světové výrobce.
Příčně dělená ložiska se s výhodou používají hlavně v těch podmínkách, kdy axiální montáž ložiska do uložení je nemožná, což se tyká na příklad vícenásobně uložené hřídele, klikové hřídele, dlouhé transmise nebo v případech, kdy by byla montáž
ložisek do uložení příliš zdlouhavá a delší odstávka zařízení by způsobovala velké výpadky v provozu.

Nejastěji používanými příčně dělenými ložisky ve světě jsou jednořadá válečková a dvouřadá soudečková ložiska. Obě zmíněné konstrukční skupiny má ZKL ve výrobním programu. Tato ložiska mají radiálně dělený vnější kroužek, vnitřní kroužek i klec pro vedení valivých elementů. Klece jsou většinou masivní mosazné. Spojeni obou polovin klece je provedeno tak, aby odolávalo dynamickým silám, kterým je klec za provozu vystavena. Obě poloviny vnitřního kroužku jsou na hřídeli umístěny pomoci opásacích kroužků vybavených šroubovým spojem s pojištěním proti uvolnění. Dělící spára mezi polovinami vnějšího kroužku může být kolmá na čelo kroužku. Naproti tomu se dělící rovina u vnitřního kroužku navrhuje skloněna pod úhlem, aby při odvalování valivých těles nedocházelo v zatíženém pásmu na hraně dělící plochy k rázům.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/cross-split-spherical-roller-bearings

 

 

 

 

 

 

 

Axiální kuličková ložiska

 

 

 

Axiální kuličková ložiska jsou rozebíratelná, hřídelový kroužek, tělesový kroužek a klec s kuličkami se montují zvlášť. Jsou vyráběna v několika řadách. Jsou dodávána jako jednosměrná nebo obousměrná.
Jednosměrná axiální ložiska se skládají z hřídelového kroužku s oběžnou dráhou, klece s kuličkami a tělesového kroužku s oběžnou dráhou. Tato ložiska mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost se používají ložiska s vyšší přesností chodu.
Obousměrná axiální ložiska mají dvě klece s kuličkami umístěnými mezi hřídelovým kroužkem a dvěma tělesovými kroužky. Střední hřídelový kroužek má oběžné dráhy pro valivá tělesa  na obou stranách a upevňuje se na čep. Tělesové kroužky mají oběžnou dráhu jen na jedné straně. Tato ložiska  mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/single-direction-thurst-ball-bearings

 

 

 

Jednořadá válečková ložiska

 

 

 

Jednořadá válečková ložiska jsou rozebíratelná, kroužek s vodícími přírubami spolu s klecí včetně válečků a druhý kroužek lze montovat samostatně. Jsou vyráběna v několika řadách a v základních provedeních NU,N,NJ,NUP.
Ložiska se vyznačují vysokou tuhostí, nízkým třením, schopností přenášet velká radiální zatížení a jsou vhodná pro vysoké otáčky.
Ložiska jsou dodávána se standardní vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.
Ložiska v provedení NU -vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je možný v obou směrech.
Ložiska v provedení N -vnitřní kroužek má dvě vodící příruby,vnější kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je možný v obou směrech.
Ložiska v provedení NJ -vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek má jednu vodící přírubu. Ložisko může přenášet axiální síly v jednom směru.
Ložiska v provedení NUP -vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek má jednu pevnou vodící přírubu a jednu volnou přírubu, kterou tvoří přírubový kroužek. Ložisko může přenášet axiální síly v obou směrech.

 

 

 

http://www.zkl.cz/cs/cat/single-row-cylindrical-roller-bearings

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2010 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.

HomepageArchiv článkůVyhledej článekZpráva z webu SAK-LOZISKA.CZRegistracePro registrované

Homepage
Archiv článků
Vyhledej článek
Zpráva z webu SAK-LOZISKA.CZ
Registrace