SAK ložiska - ložiska, ložisková tělesa, ložisková pouzdra

sak-loziska.cz

 

Hlavní menu

O naší firmě
Prodejna: 558 694 894
E-SHOP SAK LOŽISKA
Kontakty
Aktuální sklad
Certifikáty
Sortiment ložisek
Koneční uživatelé ložisek
Obchodní firmy
ZKL v praxi
Aktuality
Speciální nabídka ZKL
Katalog ZKL ke stažení
E E T

Poslední články

Anketa

Partneři portálu


Náš tip

http://sak-loziska.cz/?skategorie=40

Výprodej ložisek za nízké ceny!

Kontakty

 Klub BK SAK LOŽISKA

 ZKL Group

 NSK

  Rychlé hledání

Odvětví/Aplikace

ZKL ve své šedesátileté tradici je osvědčeným a spolehlivým dodavatelem s certifikací pro celou řadu průmyslových podniků. Vyráběný sortiment standardních a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké oblasti jednotlivých průmyslových odvětví. Příkladem kam ZKL dodává své produkty, mohou být odvětví:


 • automobilový průmysl
 • doprava
 • energetika
 • gumárenský průmysl
 • hutnictví 
 • těžba a zpracování surovin
 • těžké strojírenství
 • zemědělství
 • a mnoho dalších…
 •  


  Automobilový průmysl


  • uložení převodovek pro osobní a nákladní automobily
  • kolová ložiska
  • trubkový program pro chladící a brzdící soustavy, soustavy klimatizací a veškeré soustavy rozvádějící kapalná média


     Doprava


  • uložení náprav kolejových vozidel
  • uložení trakčních motorů

   


   


   


  Energetika

   

  • uložení horkovzdušných ventilátorů
  • uložení klapky přečerpávací elektrárny
  • větrné elektrárny
  • uložení kulových mlýnů
  • uložení turbín
  • uložení čerpadel

   
  Gumárenský průmysl


  • uložení kalandrovacích linek
  • stroje a zařízení na zpracování kaučuku

   


     Hutnictví


  • uložení poutnické stolice pro výrobu bezešvých trubek

  • uložení válců linky kontilití

   


     Těžba a zpracování surovin


  • uhelné kombajny
  • štěrkodrtiče
  • vytřásací síta a rošty
  • uložení papírenských válců

   


   


   


  Těžké strojírenství


  • těžké průmyslové převodovky
  • uložení výstředníků lisu

   


   
  Zemědělství


  • uložení bubnových žacích strojů
  • uložení diskových žacích strojů
  • uložení rozmetadla
  • uložení mulčovačů
  • sklízecí mlátičky

   


   


  ZKL GROUP
  Budova ZKL, a.s.

  Vize


  Trvale uspokojovat požadavky technicky vyspělých zákazníků, jako tradiční dodavatel ložisek a strojírenských výrobků pod značkou ZKL.  Obor činnosti  Výzkum, vývoj, výroba a distribuce valivých ložisek, výroba speciálních ložisek a komponentů pro železniční a automobilový průmysl  Vznik koncernu  Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999.


  Koncern ZKL je certifikován dle EN ISO 9001:2000, dodavatelé pro automobilový průmysl dle ISO/TS 16 949:2002.


  Historie koncernu ZKL


  Akciová společnost ZKL, a. s. integruje české ložiskové výrobce vyrábějící ložiska pod ochrannou známkou ZKL. Byla založena v roce 1999 jako čistě česká soukromá společnost integrující tři výrobní podniky, a to společnost ZKL Brno, a.s., společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a společnost ZKL Hanušovice, a.s. dále pak specializované společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. a ZKL Bearings CZ, a.s. Výroba každé z těchto společností má svou hlubokou historii, ke které se hlásíme a vycházejíc z těchto tradic, zajišťují výrobní podniky kontinuitu vývoje a výroby oboru valivých ložisek ZKL v České republice.


  Právě kontinuita vývoje a výroby ložisek ZKL je považována za důležitý faktor, který je zdrojem poznání a zkušeností, pozitivním způsobem ovlivňujícím dynamiku rozvoje firmy v současnosti. Z toho důvodu je vhodné zmínit některé důležité historické milníky.


  1921


  • byla vyrobena první valivá ložiska na území naší republiky v závodech Fichtl a Sachs v Perštejně nad Ohří. Perštejnská fabrika byla původně postavena jako tkalcovna. Tu koupil roku 1911 dr. Emil Sachs ze Schveinfurtu a dal budovy přestavět pro strojírenskou výrobu. Prvními výrobky byly volnoběžky do jízdních kol. Vzhledem ke stoupající výrobě v mateřském závodě ve Schveinfurtu, byla v roce 1921 do Perštejna převedena výroba ložiskových kuliček a o dva roky později se výrobní sortiment rozšířil o valivá ložiska. Tuto výrobu převzala roku 1930 firma SKF a v jejím majetku zůstala až do roku 1948, kdy byla továrna v Perštejně nad Ohří odkoupena státem. Závod v Klášterci nad Ohří byl vybudován za druhé světové války, v roce 1943, německou firmou SUMAG, na výrobu válečného materiálu pro letecký průmysl. V letech 1945 – 49 se podnik dostal pod národní správu a měl značně variabilní výrobní program. Roku 1949 byl začleněn do národního podniku TOS Holoubkov jako pobočný závod zaměřený na výrobu soustruhů a rámových okružních pil. Od 1. ledna 1952 následovalo přidružení pod ZPS Brno – Líšeň. V tomto roce se uzavřel program výroby obráběcích strojů a pro velký nárůst potřeby ložisek a nedostatek prostoru v perštejnském závodě, byla ložisková výroba přeložena do Klášterce na Ohří. Počínaje rokem 1953 se zde vyrábějí výhradně ložiska a podnik, ke kterému byl připojen závod v Perštejně nad Ohří, dostal název ZKL, n. p. Klášterec nad Ohří.


  1947


  • založení ložiskového závodu v Brně – Líšni a zahájení výroby prvních 28 typorozměrů kuličkových ložisek.


  1948


  • byly vyrobeny první kuličky.


  1950 – 64


  • výstavba ložiskových závodů v České a Slovenské republice.


  1953


  • založení Výzkumného ústavu pro valivá ložiska v Brně. Neustálá potřeba nových druhů ložisek a zvyšující se požadavky na technickou úroveň v oblasti technologie, konstrukce a kvality, daly podnět k vybudování výzkumného ústavu ZKL VÚVL, z něhož se dnes odčlenil ZKL-Výzkum a vývoj, a. s., se sídlem v Brně. Vývoj v osmdesátých letech ovlivnilo rozhodnutí státních orgánů produkci ložisek specializovat. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem valivých ložisek byly zavedeny do výroby nové typové řady a vývoj i výroba se zaměřily i na speciální ložiska atypických rozměrů pro kolejová vozidla, stavební stroje, hutní a důlní průmysl a na velkorozměrová ložiska.


  1954


  • registrace ochranné známky „ZKL“. Ochranná známka je registrována v 53 zemích světa. Oprávnění užívat známku ZKL mají akciové společnosti koncernu ZKL.


  1959 – 60


  • v závěru šedesátých let byla v Klášterci zavedena vlastní výroba kuliček. Převedení výroby z Perštejna a její rozšíření zapříčinilo rozsáhlou výstavbu výrobních hal na počátku sedmdesátých let. Od roku 1965 byl podnik začleněn pod generální ředitelství ZVL a později pod koncern se sídlem v Povážské Bystrici.


  1990


  • po roce 1990 byl koncern zrušen a ze ZKL Klášterec nad Ohří byla vytvořena samostatná akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem zůstal stát. Hospodářské změny vedly v rámci brněnského Zetoru k oddělení ložiskové výroby od traktorové a později k ustavení samostatného subjektu pro výrobu soudečkových ložisek - ZKL Brno, a. s. Tato společnost se v roce 1998 stala většinovým vlastníkem ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. a od listopadu téhož roku byly připojeny také VTL Hanušovice, dnes ZKL Hanušovice, a. s. Původní tovární budovy v Hanušovicích byly stavěny jako přádelna. Strojírenské výrobě se zde věnují od roku 1957, kdy se závod sloučil s Karosou Vysoké Mýto. O rok později se firma stala pobočným závodem výrobce traktorů a ložisek – Zetoru Brno a byla zde spuštěna výroba traktorových dílů. Výrobní program reprezentovaly diskové brzdy, tlumiče výfuků, závěsy pro jednonápravový návěs a široký sortiment vzduchových a hydraulických trubek. Na propad výroby traktorů po roce 1990 reagovala firma zásadními změnami ve výrobním programu.


  1993 – 96


  • rozdělení a privatizace ložiskových závodů. Po privatizaci v roce 1996 se vlastníkem sta procent akcií stala Konsolidační banka Praha, která o dva roky později uzavřela smlouvu o převodu cenných papírů na společnost ZKL Brno. Historie brněnské výroby ložisek je o něco mladší. Na jejím počátku stálo rozhodnutí o zavedení kompletní výroby valivých ložisek v bývalém Československu, které padlo v roce 1947. Ještě téhož roku byla navázána spolupráce nově se tvořícího závodu v rámci Zbrojovky Brno – Líšeň s anglickou firmou Hoffmann. Tím se vytvořila základna pro rozvoj výroby ložisek nejen v Brně, ale v celé republice. Přes potíže, které přinesl politický obrat v roce 1948, byla ještě v tomto roce zajištěna produkce 28 druhů ložisek. K 1. 1. 1950 byl zřízen nový podnik: Závody přesného strojírenství Brno – Líšeň, k němuž se postupně přičlenily pobočné závody v Klášterci nad Ohří, Dolních Měcholupech a v Kysuckém Novém Mestě. Ve všech závodech tehdejší ČSR se v té době vyrábělo 155 typů ložisek. Od roku 1953 nesla tato výrobně hospodářská jednotka název ZKL, od roku 1976 pak Zetor. V letech 1959-60 probíhalo zavádění výroby kuželíkových ložisek v Prešově, v letech 1961-63 byl vybudován ložiskový závod ve Skalici. Další část výroby se přesunula do Blanických strojíren Vlašim a výroba kuželíků do Povážských strojíren v Povážské Bystrici. V letech 1965 – 1980 byla z brněnského závodu delimitována výroba dalších 217 druhů ložisek.


  1995


  • navázala spolupráci s automobilovým koncernem VW na dodávky přesně tvarovaných trubek. Po připojení ke koncernu ZKL byla do Hanušovic částečně převedena výroba soudečků pro soudečková ložiska vyráběná v ZKL Brno, a. s. Podporu výroby ložisek zajišťuje od dubna 1999 ZKL Nářadí, a. s. v Klášterci nad Ohří. Zaměření této akciové společnosti je jednoznačné: konstrukce a výroba nástrojů a nářadí pro třískové obrábění na speciálních strojích, lisovací nástroje a nástroje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl.


  1999


  • založení konsolidované skupiny výrobců valivých ložisek v České republice, koncernu ZKL se sídlem v Brně. Během devadesátých let byly slovenské závody s ložiskovým výrobním programem v rámci rozdělení republiky od českých výrobců odtrženy a ostatní producenti ložisek v České republice většinou změnili výrobní program. Koncernová společnost ZKL, která byla založena k 1. 7. 1999, tak sdružuje všechny rozhodující výrobce ložisek v České republice.


  2002


  • získání ocenění „Zlatá medaile“ pro soudečková ložiska řady 222, 223 na MSV Brno.


  2006


  • je registrován v 8 zemích průmyslový vzor Krabička pro ložiska ZKL.


  2006


  • získání ocenění „Zlatá medaile“ pro ložiska pro vibrační zařízení na MSV Brno.


  2006


  • získání ocenění „Cena veletrhu“ pro inovovaná axiální soudečková ložiska s plechovou klecí na MSV Nitra


  2006 – 08


  • vybudováno nové Školící středisko ZKL, které se zaměřuje zejména na základní a pokročilá technická školení pro zaměstnance ZKL a stejně tak pro obchodní partnery, aby bylo zajištěno pravidelné zlepšování jejich kvalifikace.


  2007


  • byla registrována nová ochranná známka „NEW FORCE“ včetně nové krabičky pro ložiska „NEW FORCE“, nyní se ochranná známka registruje v ostatních zemích.


  2008


  • začlenění společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. do koncernu ZKL na základě pravomocného rozhodnutí soudu o vrácení podniku ZKL Klášterec nad Ohří do koncernu ZKL.


  2009


  • získání ocenění „Nejlepší výrobek“ pro ložiska ZKL New Force na MSV Brno.


  2009


  • získání ocenění Výroční cena ACRI – Asociace českého železničního průmyslu v kategorii „Komponenty“. 


  V současné době je koncern ZKL strukturován tak, aby mohl efektivně rozvíjet a posilovat svou konkurence-schopnost ve srovnání s předními světovými výrobci ložisek, tzn. disponuje konstrukčně vývojovou základnou, dostatečnými výrobními kapacitami, vzdělanými a kvalifikovanými zaměstnanci a dynamicky se rozvíjející prodejní sítí, která je tvořena sítí prodejních zástupců jmenovaných pro každé teritorium, s ohledem na specifické podmínky každého národního trhu.

  Copyright © 2007-2010 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.

  HomepageArchiv článkůVyhledej článekZpráva z webu SAK-LOZISKA.CZRegistracePro registrované

  Homepage
  Archiv článků
  Vyhledej článek
  Zpráva z webu SAK-LOZISKA.CZ
  Registrace